Działalność naukowa

Organizujemy różnego rodzaju projekty o charakterze naukowym - konkursy, warsztaty, prelekcje, symulacji sądowe.
Promujemy rozwój naukowy studentów prawa.

Seminaria i konferencje

Seminaria i Konferencje stanowią filar społeczno-międzynarodowy ELSA. Działka nie ogranicza się tylko do organizacji tytułowych projektów, a w ramach jej działalności podejmowane są różnorodne inicjatywy - międzynarodowe wymiany studenckie, akcje społeczne, webinaria czy szkoły prawa. W zakresie tematyki organizowanych przedsięwzięć jedynym ograniczeniem jest nasza wyobraźnia!

Praktyki studenckie

Prowadzimy kontakt z kancelariami prawnymi w celu organizacji praktyk lokalnych i międzynarodowych, ich promocji
oraz organizacji projektów w oparciu o nie.
Kładziemy nacisk na praktyczne przygotowanie
do wykonywania zawodów prawniczych.

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner

Partner

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Sponsor Strategiczny

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Naukowy

Partner Medialny

Partner Medialny

Partner Medialny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Partner Edukacyjny

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron Programu Praw Człowieka

Partner Pro Bono

Partner Pro Bono

Patron International Focus Programme

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Sponsor Wspierający

Slider
© 2021 Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone

Szukaj

Strona korzysta z plików cookies

Na naszej stronie wykorzystujemy tzw. pliki cookies. Dzięki nim możemy świadczyć Państwu usługi oraz dostarczać treści na najwyższym poziomie.