Seminaria i Konferencje

Seminaria i Konferencje (S&C) to działka, w której możemy zrealizować projekty tak różne, jakie tylko przychodzą nam do głowy. Poprzez organizowane przez nas wydarzenia chcemy przybliżyć uczestnikom tematy ciekawe, trudne, kontrowersyjne, wzbudzić zainteresowanie danym zagadnieniem. Dzięki seminariom i konferencjom, umożliwiamy pogłębienie wiedzy zdobytej podczas zajęć akademickich i staramy się przedstawić różne poglądy na dany temat. W naszych przedsięwzięciach zabierają głos wybitni fachowcy, którzy dzielą się ze studentami swoimi doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz pomagają znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania. Organizujemy projekty na poziomie lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Konferencje to projekty trwające od 1 do kilku dni (zwykle 4), podzielone na panele, podczas których uczestnicy aktywnie biorą udział.
Seminaria to nieco mniejsze projekty, kiedy wybrany temat jest prezentowany przez kilku prelegentów i kończy się dyskusją.
Panele dyskusyjne to wydarzenia, w których bierze udział 2 lub więcej prelegentów prowadzących dyskusję między sobą przed publicznością.
Ponadto w Seminariach i Konferencjach organizowane są projekty międzynarodowe, jak: Institutional Study Visit i Study Visit, które mają na celu zapoznanie się z działaniem konkretnej instytucji jak i możliwością wymiany doświadczeń ze studentami z innych krajów podczas wyjazdów do Grupy Lokalnej w innym kraju.
Największym projektem międzynarodowym są Letnie Szkoły Prawa, które trwają nawet 2 tygodnie i są poświęcone szczególnej tematyce, np. Human Rights, Media Law.
W działce Seminaria i Konferencje każdy może aktywnie działać i się rozwijać. Jeśli macie głowę pełną pomysłów, chęci do działania i chcecie poznać niesamowitych ludzi – przyłączcie się
do nas! Każdy może wziąć udział w organizacji naszych wydarzeń, zdobyć nowe doświadczenie i rozwinąć swoje kompetencje.