Aktualności

.
11007490_10205853778654577_114089314_n

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź ma zaszczyt zaprosić na Debatę Oksfordzką „Godność czy Życie?”, która odbędzie się 19 marca 2015 r. o godz. 12:00 w Sali Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Debata poświęcona zostanie problemowi hierarchii wybranych praw człowieka. Dyskusja będzie toczyć się między dwiema grupami, składającymi się ze studentów prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Zadaniem jednej z grup będzie obrona, ustalonej w późniejszym terminie, tezy, podczas gdy druga drużyna powinna wykazać jej nieprawidłowość.

Obie grupy będą miały czas przed debatą na przygotowanie wypowiedzi, opracowanie strategii i zgromadzenie materiałów. Rozstrzygnięcie rywalizacji nastąpi poprzez głosowanie zgromadzonej publiczności.

Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń na adres e-mail: debaty@elsalodz.pl. W treści wiadomości prosimy o wpisanie odpowiednio wyrazów: „PUBLICZNOŚĆ” albo „MÓWCA”, a także imienia i nazwiska oraz roku studiów.
Liczba miejsc jest ograniczona.

Grafikę wykonała Kasia Zielińska.

.
mnar

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź oraz Katedra Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych serdecznie zapraszają na wyczekiwany KONKURS Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO.

Harmonogram Konkursu:
Etap I – pisemne rozwiązanie kazusu zamieszczonego na stronie: www.grocjusz.edu.pl w zakładce aktualności (wymagania dotyczące formy pracy znajdują się w Regulaminie Konkursu).

Termin na złożenie prac do Katedry: 20 marca 2015 r.

Wyniki I etapu zostaną opublikowane 22 marca 2015 r.

Etap II – 27 marca 2015 r. – test

Finał – 15 kwietnia 2015 r. – ustne odpowiedzi na pytania zadawane przez Jury

 

Nagrodami w Konkursie są wysokie oceny z egzaminu z prawa międzynarodowego, a także nagrody rzeczowe.

Więcej szczegółów w Regulaminie.

Zapraszamy wszystkich do udziału i życzymy powodzenia!

 

Kazus

REGULAMIN KONKURSU Z PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

.
pop2

Kolejny już raz ELSA Łódź pragnie zaprosić studentów I roku prawa do wzięcia udziału w specjalnie dla nich przygotowanym programie „Prawo od podszewki”. Dzięki uczestnictwu w przygotowanych przez ELSA Łódź spotkaniach będziecie mieli niepowtarzalną okazję poznać aspekty przyszłej pracy zawodowej, zgłębić tajniki studiowania, odwiedzić miejsca związane z materią studiów, niedostępne na co dzień.

4 marca
– 8.00 – Wyjście do prosektorium
– 11.15 – Jak radzić sobie ze stresem – warsztaty – Studenckie Biuro Karier Profil – sala 05
– 14.00 – Prawo w praktyce, czyli jak działa klinika prawa – spotkanie z mgr. Klauze – sala 1.19
– 16.00 – Wszystko, czego chcielibyście dowiedzieć się o zawodzie notariusza – spotkanie z prof. Król – sala 0.03

5 marca
– 10.00 – Wyjście do Zakładu Karnego
– 11.15 – Zarządzanie sobą w czasie – warsztaty – Studenckie Biuro Karier Profil – sala 1.34

Zapisy na wydarzania na prawoodpodszewki@elsalodz.pl – prosimy o podawanie imienia, nazwiska i roku studiów, a w przypadku wyjścia do Zakładu Karnego – także numeru telefonu i numeru dowodu osobistego. W tytule wiadomości należy podac nazwę wydarzenia!

UWAGA: zapisy na wyjście do prosektorium pod adresem prosektorium@elsalodz.pl

Nie ma przeszkód, aby zgłaszali się także studenci z wyższych roczników, ale w przypadku ograniczeń liczby uczestników w pierwszej kolejności rejestrowani są studenci I roku.

.
ODNS

Europejskei Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Opole oraz Koło Naukowe Medycyny Sądowej WPiA UO serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kryminalistyczne aspekty cyberprzestępczości i teleinformatyki” organizowanej w ramach Ogólnopolskich Dni Nauk Sądowych.

Celem konferencji jest próba poruszenia prawno-kryminalistycznych aspektów cyberprzestępczości oraz badań urządzeń teleinformatycznych, a także zwrócenie uwagi środowisk prawniczych na ww. problematykę na gruncie postępowania karnego.

Konferencja odbędzie się 19 marca 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w sali. 5.18 o godz. 10:00.

Osoby zainteresowane uczestnictwem czynnym (wygłoszenie referatu) powinny w terminie do 9 marca br. przesłać na adres e-mail: knms@uni.opole.pl temat wystąpienia wraz z abstraktem oraz podaniem swojego imienia, nazwiska oraz uczelni i wydziału.

Wymogi dotyczące zgłaszania abstraktów:

1. Nazwa pliku powinna zostać zapisana wg wzoru: „ABSTRAKT.NAZWISKO.SKRÓT UCZELNI” np. „ABSTRAKT.Kowalski.UO” ABSTRAKT.
2. Pliki prosimy nadsyłać w formacie Microsoft Word (.docx lub .doc).
3. Długość abstraktu nie powinna przekraczać 2 stron zatytułowanych: ABSTRAKT, imię i nazwisko autora, nazwa uczelni i wydziału oraz tytuł referatu.
4. Sposób sformatowania tekstu: font Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy 1,5 cm, wyjustowany.
5. Abstrakt winien posiadać formę tekstu ciągłego bez stosowania przypisów.

Informacja nt. zakwalifikowania referatu będzie rozsyłana w terminie do 12 marca br.
W przypadku braku możliwości przyjazdu do Opola w terminie konferencji, istnieje możliwość odczytu referatu przez inną osobę.

Udział czynny oraz bierny w konferencji jest bezpłatny.

.
law school

Design your holiday and join Law School 2015 in Poznan!

„Fashion is an instant language”. ELSA Poznan decided to speak this instant language and organize second edition of Law School under the banner of fashion law, new media law, business aspects, quality of lifestyle and creating the image.

If you are interested in the fashion law and want to experience the summer adventure of your life in Poznan – don’t waste any moment, book your time from 2 to 9 of August 2015 and keep this date in mind. Remember – it’s gonna be the best time in your life!

 

.
air law

Już po raz trzeci Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów i Euroavia Rzeszów serdecznie zapraszają do udziału w Konkursie na Wystąpienie podczas „Air law and technology” III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii!

Konkurs skierowany jest do studentów prawa wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni wyższych w Polsce oraz magistrów prawa do dwóch lat po ukończeniu studiów. Główne zadanie dla uczestników to przygotowanie referatu na jeden z przedstawionych przez organizatorów tematów. Jury konkursowe wyłania najlepszą pracę, która zostanie wygłoszona podczas „Air law and technology” III Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii oraz zamieszczona w publikacji pokonferencyjnej.

Zachęcamy do zapoznania się z tematami wystąpień i wysyłania zgłoszeń na adres: zapisy@rzeszow.elsa.org.pl. Termin upływa 22 marca 2015 r.

Więcej informacji na stronie: www.konferencja-lotnicza.pl/konkurs/

.
LKK

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź ma zaszczyt zaprosić do udziału w XIX Lokalnym Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 12 marca 2015 r. o godz. 12:00 w Sali Sądowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs polega na wygłoszeniu przemowy trwającej nie dłużej niż 10 minut w charakterze obrońcy lub oskarżyciela przed sądem I instancji, na podstawie kazusu z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego lub prawa administracyjnego. To doskonała okazja, by sprawdzić się w roli oratora i rozwinąć swoje doskonałości w zakresie krasomówstwa, umiejętności autoprezentacji, pokonywania stresu i publicznego przemawiania.

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda oraz udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym, który odbędzie się 17 kwietnia w Szczecinie.

Aby wziąć udział w Konkursie należy wysłać zgłoszenie na adres lkk@elsalodz.pl, które powinno zawierać:
1) imię i nazwisko uczestnika
2) kierunek, rok i tryb studiów
3) rodzaj kazusu (prawo administracyjne, prawo karne, prawo cywilne)

Na zgłoszenia czekamy od 19 lutego do 3 marca 2015r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

.
pp

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w III edycji „Konkursu na Artykuł do Przeglądu Prawniczego Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland” organizowanego przez Grupę Lokalną ELSA Łódź

Kto może wziąć udział w konkursie?

W Konkursie mogą brać udział studenci wydziałów prawa i administracji studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych w Łodzi. Jak i również absolwenci prawa i administracji studiów licencjackich i magisterskich wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów do dwóch lat przed upływem terminu na przesyłanie zgłoszeń konkursowych.

Jak mogę wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie należy nadesłać zgłoszenie konkursowe, składające się z artykułu oraz formularza zgłoszeniowego (akceptowane formaty to .doc, .docx). Zgłoszenia można wysyłać na adres e-mail: przeglad@elsalodz.pl.

Co jest tematem prac?

Tematyką konkursową jest „Prawo Medyczne i Farmaceutyczne”.

Do kiedy mogę wysłać zgłoszenie?

Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lutego 2015 roku.

Kiedy będą ogłoszone wyniki?

Ogłoszenie wyników planowane jest na 31 marca 2015 roku. Wyniki zostaną przesłane na adresy e-mail wszystkich uczestników.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

REGULAMIN:

Regulamin str.1 Regulamin str.2 Regulamin str.3
.
Mistrzowie_Mediacji_Plakat_2015_RGB

Ogólnopolski Konkurs Mistrzowie Mediacji jest wspólnym przedsięwzięciem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland oraz kancelarii MDDP Sobońska Olkiewicz i Wspólnicy. Wizją konkursu jest wskazanie, że mediacja jako forma polubownego rozwiązywania konfliktu jest nie tylko korzystniejsza dla stron, ponieważ jest metodą pozwalającą wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące wszystkich uczestników sporu, ale przyczynia się również do usprawnienia polskiego wymiaru sprawiedliwości. Świadomi tego, iż powodzenie mediacji jest uzależnione od umiejętności oraz profesjonalizmu mediatora, przyjęliśmy praktyczną formułę konkursu.

Projekt skierowany jest do studentów prawa wszystkich lat studiów, którzy zgłaszają się jako drużyna licząca od 3 do 5 osób. Zadanie eliminacyjne polega na opracowaniu na podstawie jednego z podanych stanów faktycznych scenariusza mediacji w formie pisemnej z zakresu prawa gospodarczego lub handlowego, natomiast podczas Finału uczestnicy przeprowadzają symulacje postępowania mediacyjnego na podstawie pracy stworzonej w pierwszym etapie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2015 r., natomiast uroczysty finał odbędzie się w dniach 4-5 marca 2015 r.

Na zwycięską drużynę czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz książkowe!

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Konkursu: http://mistrzowie.elsa.org.pl tudzież fanpage’u https://www.facebook.com/mistrzowiemediacji.

Newsletter

@

Pliki do pobrania

 

Responsive image
Responsive image

Zobacz wyniki badań rynku Studenci Prawa w Polsce od 2006 roku.

 

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź.
Wszystkie prawa zastrzeżone.