O ELSA Łódź

Grupa Lokalna ELSA Łódź powstała w 1997 r. Została założona przez ambitnych studentów, których aspiracje sięgały daleko poza zajęcia przewidziane w programie Uniwersytetu– gdy natrafili oni na informację o ELSA i postanowili skontaktować się z ówczesnymi władzami krajowymi tego Stowarzyszenia. Nie minęło dużo czasu, jak Walne Zebranie Delegatów oficjalnie nadało łódzkiej grupie status Grupy Lokalnej.

Ciekawostką jest to, że to właśnie w Łodzi odbywała się pierwsza edycja Konkursu Na Glosę. W dalszym ciągu jest on organizowany, obecnie pod nazwą Ogólnopolski Konkurs Na Glosę do Orzeczenia Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. ELSA Łódź kilkakrotnie była organizatorem ogólnopolskich zjazdów ELSA Poland: trzykrotnie odbywały się u nas Ogólnopolskie Szkolenia Wiosenne (2003, 2007, 2013), a w roku 2008 mieliśmy też przyjemność organizować Walne Zebranie Delegatów. Odbywała się u nas także Ogólnopolska Konferencja Podatkowa (2005), Ogólnopolska Konferencja „Rozwój i bezpieczeństwo systemu transportu (2012), Ogólnopolska Konferencja „Postęp w Postępowaniu?” (2013), Konferencja  „Polisa na Prawo” (2014), Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Od nakazu do przybicia, czyli egzekucja w praktyce”(2015), oraz trzy odsłony Ogólnopolskiej Konferencji „Prawo i Medycyna” (2014, 2015,  2016). W 2014 roku nasza Grupa Lokalna miała również zaszczyt być organizatorem XVIII Konkursu Krasomówczego imienia mecenas Joanny Agackiej-Indeckiej.

Organizujemy również nasze autorskie projekty, takie jak konkurs Łódzki Pięciobój Prawniczy, Legal Breakfast, Seminarium „ AUDI, VIDE, SILE!- Blaski i cienie audiowizualnej rzeczywistości” (2016) oraz mamy za sobą już pierwszy projekt o nazwie „Film Law School” (2016). Z mniej merytorycznych projektów, mieliśmy wielką przyjemność organizować w roku 2015 Adapciaka, czyli obóz studencki integrujący przyszłych studentów prawa. Obecnie zajmujemy się organizacją LIV Walnego Zebrania Delegatów.

Nasi członkowie realizują się zarówno na poziomie ogólnopolskim jak i międzynarodowym, aktywnie udzielając się w zarządzie krajowym, jak i na posiedzeniach podczas Walnych Zebrań Delegatów. Partnerem ELSA Łódź jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi.