Moot Court Competition

ELSA Łódź Moot Court Competition to konkurs organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa przy współpracy z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych. Konkurs skierowany jest do Studentów Prawa i Administracji studiów licencjackich oraz magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Co to jest Moot Court ?

Moot Court to symulacja, której przebieg zbliżony jest do procedur postępowania przed międzynarodowymi instytucjami prawnymi. Zadaniem drużyny jest rozwiązanie fikcyjnego stanu prawnego obejmującego problemy z zakresu prawa międzynarodowego. Uczestnicy mają być przygotowani do reprezentowania obu stron sporu i są oceniani na podstawie treści oraz formy zaprezentowanych argumentów. Całość Konkursu zostanie przeprowadzona w języku polskim.

ELSA Łódź Moot Court Competition podzielony jest na 2 części. Pierwsza z nich, część pisemna polega na sporządzeniu dwóch pism procesowych, reprezentujące stanowisko Powoda jak i Pozwanego na podstawie obowiązującego kazusu. Część druga, ustna Konkursu, składa się z półfinału oraz finału. W półfinale wezmą udział cztery najlepsze drużyny, które rozegrają po jednym meczu. Mają one za zadanie zaprezentowanie stanowiska jednej ze stron sporu w formie przewodu sądowego. W finale znajdą się zwycięskie drużyny półfinałowe.

Regulamin oraz Kazus Konkursu znajduje się poniżej.

Na nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z pismami procesowymi (memoriałami) czekamy do 12 marca 2017 r.

Zgłoszenia i memoriały proszę wysyłać na adres moot@lodz.elsa.org.pl

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Regulamin Konkursu: https://drive.google.com/file/d/0BwSoVNWCNvjlQTBieGRFNTZGc1U/view?usp=sharing

Stan faktyczny: https://drive.google.com/file/d/0BwSoVNWCNvjlMmR3VDltb1ZxNUU/view