Marketing

Najmłodszą sekcją ELSA Łódź jest marketing. Nawiązujemy kontakt z firmami, samorządami zawodowymi, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i władzami uczelni. Uczestniczymy w spotkaniach negocjacyjnych, zapewniając naszemu Stowarzyszeniu wsparcie z zewnątrz, niezbędne do realizacji projektów całej Grupy Lokalnej.

Nasza działalność opiera się na czterech podstawowych filarach:

  • Fundraising – pozyskiwanie funduszy poprzez nawiązywanie współpracy z firmami oraz instytucjami działającymi na rynku w branży prawniczej oraz branżach pokrewnych.
  • Public Relations – nawiązywanie i prowadzenie kontaktów z środkami masowego przekazu oraz promocja ELSA w mediach, kreowanie marki ELSA Łódź.
  • Promocja i Informatyzacja – opracowywanie materiałów promocyjnych, aktualizacja i czuwanie nad stronami internetowymi ELSA Łódź oraz koordynowanie całej promocji Stowarzyszenia i jego projektów.