Lokalny konkurs z Prawa Rzymskiego

ELSA Łódź i Katedra Prawa Rzymskiego serdecznie zapraszają wszystkich studentów, którym w najbliższej sesji letniej przyjdzie zmierzyć się z niełatwą materią prawa rzymskiego (studentów I roku prawa – studia dzienne, wieczorowe, zaoczne oraz tych studentów, którzy po raz kolejny podchodzą do egzaminu z tego przedmiotu lub realizują ten przedmiot w ramach różnic programowych) do wzięcia udziału w kolejnej już Edycji Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego.

Pierwszy etap Konkursu odbędzie się we czwartek 5 maja 2016 roku. Będzie to test jednokrotnego wyboru składający się z 40 pytań obejmujących materię przewidzianą programem studiów z zakresu prawa rzymskiego.

Drugi etap odbędzie się w piątek 12 maja 2016 roku. Będzie to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania przed trzyosobową Komisją, w skład której wchodzi Pani prof. dr hab. Anna Pikulska-Radomska.

W drugim etapie wyłonieni zostaną trzej laureaci i osoby wyróżnione.

Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko i nr albumu prosimy wysyłać na adres e-mail: rzymski_konkurs@elsalodz.pl do dnia 3 maja 2015 roku. Ten termin ma charakter instrukcyjny, więc jeśli ktoś się zdecyduje nawet w ostatniej chwili przed pierwszym etapem, serdecznie zapraszamy.

LKPR-2016