Lokalny Konkurs Krasomówczy

Chciałbyś już dziś wystąpić w roli obrońcy lub oskarżyciela? Interesuje Cię prawo cywilne, karne lub administracyjne? A może chciałbyś sprawdzić się przy rozwiązaniu ciekawych przypadków prawnych, wykorzystując swoje zdolności oratorskie? Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałeś twierdząco, ten konkurs jest dla Ciebie!

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź już XX raz organizuje Lokalny Konkurs Krasomówczy. Zapraszamy do wzięcia udziału i pragmatycznego wykorzystania swoich umiejętności.

O konkursie

Lokalny Konkurs Krasomówczy polega na wystąpieniu uczestnika wygłaszającego mowę kończącą postępowanie przed sądem pierwszej instancji, w roli oskarżyciela publicznego, obrońcy lub pełnomocnika strony. Wystąpienia opierają się na kazusach z zakresu prawa cywilnego, karnego lub administracyjnego. Jury dokonuje oceny wystąpień według następujących równoważnych kryteriów: poprawność kwalifikacji prawnej oraz argumentacji, logika uzasadnienia, retoryka, kultura języka, ogólne wrażenie.

Uczestnicy

W Konkursie mogą wziąć udział studenci prawa i administracji, studiujący na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, z wyłączeniem studentów I roku oraz absolwenci tego Wydziału, którzy ukończyli studia w roku akademickim danej edycji.

Twoje zadanie

Jedna sprawa przedstawiana jest przez dwie osoby występujące w przeciwnych rolach procesowych. W przypadku nieparzystej liczby uczestników osoba, dla której zabraknie przeciwnika procesowego przedstawi sprawę indywidualnie.

Uczestnicy losują zarówno swoje role procesowe, jaki i kazus z interesującej je dziedziny. Podczas spotkania zorganizowanego dla uczestników, o którego terminie poinformujemy wkrótce.

Zapisy – trwają do 24.02.2016.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, kierunek i rok studiów, wskazać interesującą Cię dziedzinę spośród prawa cywilnego, karnego lub administracyjnego. Jeśli chciałbyś wystąpić w parze uwzględnij to w zgłoszeniu, dopisując imię i nazwisko tej osoby. (UWAGA: osoba ta, również musi wysłać zgłoszenie).

Zapisy prosimy kierować na adres lkk@elsalodz.pl

XX edycja odbędzie się 10 marca 2016 roku, o godzinie 10 w Sali S Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Plac Dąbrowskiego 5, wejście od strony Sądu Apelacyjnego.

Regulamin Lokalnego Konkursu Krasomówczego jest dostępny na stronie wydarzenia.

Jeśli macie pytania lub wątpliwość piszcie do nas na adres lkk@elsalodz.pl

Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

 

LKK-regulamin