Legal Breakfast

legal breakfast

Legal Breakfast – STEP in future.

Projekt realizowany jest przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Łódź. Ma na celu cykliczne spotkania z reprezentantami działów prawnych w korporacjach, bankach, mecenasami, kancelariami oraz innymi podmiotami związanymi z szeroko pojętym prawem. Esencją projektu jest wyjście do podmiotu – odmiennie jak to ma miejsce w trakcie eventów takich jak Dni Edukacji Prawniczych, Ogólnopolskich Dni Praktyk Prawniczych. Spotkania miałyby postać dialogu ze studentami.

Podmiotami, do których zwrócimy się z ofertą współpracy są między innymi PwC, Deloitte, EY, Infosys, KPMG, HAYS, mBank, ING Bank Śląski oraz lokalne kancelarie. Spotkania będą miały miejsce średnio raz lub dwa w miesiącu.

Uczestnictwo w wyjściu zależne jest od wypełnienia formularza zgłoszeniowego udostępnionego na stronie lodz.elsa.org oraz na wydarzeniu na Facebooku. Ilość osób biorących udział w spotkaniu będzie uzależniona od wielkości podmiotu.

Pytania dotyczące projektu oraz jego organizacji prosimy kierować na adres mailowy vpstep@lodz.elsa.org.pl