Działalność Naukowa

Działalność Naukowa

Działalność Naukowa w ELSA Łódź to:

Konkursy:

  • Łódzki Pięciobój Prawniczy – konkurs złożony z pięciu etapów: test, wszczynanie procesu, mowa sądowa, glosa i wyrok. Odbywa się w dwóch kategoriach: cywilna oraz karna i trwa cały rok. Dla zwycięzców czekają wartościowe nagrody, a sam konkurs organizowany jest pod patronatem m.in. Dziekan WPiA oraz Rektora UŁ
  • Lokalny Konkurs Krasomówczy – konkurs polegający na wygłoszeniu mowy końcowej w kategorii cywilnej, karnej lub administracyjnej. W finale ogólnopolskim, który odbywa się w kwietniu, biorą udział zwycięzcy etapów lokalnych, przeznaczony dla studentów prawa i administracji z wyłączeniem 1 roku.
  • Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego – konkurs skierowany głównie do studentów I roku studiów prawniczych sprawdzający wiedzę z zakresu prawa rzymskiego, z cennymi nagrodami.

Projekty złożone:

  • Dni Edukacji Prawniczej – trzydniowy projekt odbywający się każdego roku w listopadzie, składa się z różnego rodzaju warsztatów, spotkań i wyjść do różnych instytucji, ma na celu przybliżenie studentom zawód prawnika.
  • Prawo od Podszewki – projekt skierowany do studentów I roku, odbywa się po sesji zimowej i jego zadaniem jest wskazanie pozytywnych aspektów studiowania prawa.
  • Dni kryminalistyczne – idealny projekt dla studentów zainteresowanych materią karną.

Inne:

  • wyjścia i wyjazdy – ELSA Łódź organizuje wyjścia m.in. to Zakładu Medycyny Sądowej, Areszty Śledczego, Zakładu Karnego, Sądu Okręgowego i Apelacyjnego oraz Laboratorium Kryminalistycznego.
  • warsztaty – organizujemy warsztaty o różnej tematyce, najczęściej są to praktyczne zajęcia z pisania pism procesowych takich jak pozew, akt oskarżenia, skarga konstytucyjna czy skarga kasacyjna, ale organizujemy także  warsztaty innego rodzaju, skupiające się na soft skills.
  • spotkania – organizujemy spotkania z przedstawicielami różnych zawodów prawniczych, tak aby studenci mieli jak najpełniejszą wiedzę na ten temat oraz mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania

Działalność naukowa to jeden z programów ELSA, który ma na celu rozwijanie zainteresowań studentów prawa i administracji. To u nas macie możliwość szkolenia swoich umiejętności praktycznych podczas warsztatów, a także zorganizowania Prawniczej Akademii Filmowej czy konkursu takiego jak np. Lokalny Konkurs Krasomówczy. Umożliwiamy wyjścia do prosektorium, sądu oraz wyjazdy do przeróżnych instytucji. W AA możesz jednocześnie stworzyć dany projekt, jak również wziąć w nim udział.
Interesują nas osoby kreatywne, posiadających ciekawe pomysły na nowe projekty.
Aby działać w AA trzeba być osobą otwartą, przyjazną i chętną do zawierania nowych znajomości. Przydatną cechą Ejeja jest zmysł organizacyjny, ponieważ każdy pomysł trzeba przekształcić w projekt, który od początku do końca organizowany jest przez studentów.
Działalność naukowa to dział ELSA, w którym student poprzez ulepszanie istniejących projektów lub tworzenie nowych, ma możliwość wykazania się, ponieważ tylko od niego zależy, czy dany projekt zakończy się sukcesem.