Agenda

9:00 – 9:55 Rejestracja Uczestników Konferencji

10:00 – 11:30 Panel I

10:00 – 10:30 „Uzyskanie zwrotu bezprawnie wyegzekwowanych należności pieniężnych –     uchylony wyrok lub nakaz zapłaty.” Mec. Andrzej Śmigielski

10:30 – 11:00 „Elektroniczna licytacja w sądowym postępowaniu egzekucyjnym.” Prof. Ireneusz Kunicki

11:00 – 11:30 „ Zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej”

11:30 – 12:00 Przerwa kawowa

12:00 – 13:30 Panel II

12:00 – 12:30 „Zmiany w sądowym postępowaniu egzekucyjnym i ich wpływ na zwiększenie sprawności i skuteczności egzekucji sądowej.” Sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. Paweł Hochman

12:30 – 13:00 „Sposoby prawnokarne na dłużnika unikającego egzekucji.” Mec. Filip Kona

13:00 – 13:30 „Egzekucja przeciwko spółce handlowej oraz z akcji i udziałów w tej spółce.” Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Remigiusz Wasiak

13.30 – 14.00 Przerwa kawowa

14.00 – 15:30 Panel III

14.00 – 14:30 „.Egzekucja długów spadkowych.” Mec. Karolina Kołakowska

14:30 – 15:00 „Współpraca między komornikiem, a policją.” Policja

15:00 – 15:30 „Praktyczne aspekty pracy komornika.” Przewodniczący Rady Izby Komorniczej w Łodzi Andrzej Ritmann

od godziny 15:30 Zakończenie Konferencji, odbiór certyfikatów